• Iratminták/ Adásvételi és bérleti szerződésminták, megbízások, együttműködési szerződés, bianco iratok, stb. ...
  • Ingatlan ügyek a sajtóban/ Aktuális ingatlanhírek a különböző médiákban ...

Sándor István az állami monopólium megszűntekor az elsők között szerezett közvetítői és értékbecslői jogosultságot. Építőipari technikusi- és államigazgatási főiskolai végzettsége melletti több (ingatlanszakmához kötődő) szakképesítése segítette abban, hogy 1990. óta sok száz ingatlanügyet oldjon meg. Ő volt ennek a kiadványnak a megálmodója!

Az elmúlt közel negyed század alatt igen jó szakmai kapcsolatokat építettünk ki nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kollégákkal. A közös munkák során alakítottunk ki stílusunkat és a feladatokat gyakran szakmai konzultáció keretében oldottuk meg. Tízévnyi tapasztalat birtokában határoztuk el, hogy (elsősorban a saját munkánk megkönnyítésére) szakmai mintatárat készítünk.

2001-ben, 500 oldalas könyv formájában megjelentetett Értékbecslési Útmutató nyomdaköltségeinek kitermelése érdekében (is) megcéloztuk a szakma akkor ismert képviselőit. Jó pár évig ugyan üzleti hasznot nem könyvelhettünk el, de a reményt keltő minősítések alapján úgy gondoltuk, hogy idővel talán lesz még érdeklődés és fizetőképes kereslet.

Mivel a gyakorlati munkát igazoltan segítő anyaggal kapcsolatban szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, így értelmét láttuk a kutató-gyűjtő munka folytatásának. A dokumentációk többszöri átszerkesztésével olyan ismeretterjesztő anyagot és példatárat állítottunk össze, amely rendkívül egyszerűen átalakítható az alkalmazó stílusára, ízlésére. Igyekeztünk a szakma művelőinek minél szélesebb tábora érdeklődését felkelteni, s közben igen sokan jelezték, hogy a tanfolyamokon a gyakorlati képzésre, feladat-megoldásokra alig jut idő.

A számítástechnikai fejlődés lehetőséget adott a CD formátumú terjesztésre, így mára egy 2000-2017 közötti-, ingatlanpiaci történéseket feldolgozó anyag áll rendelkezésünkre. Az internet segítségével, évek óta, heti 10-15 órás sajtófigyeléssel tudtuk a szakmánkat érintő jogszabályi változásokat rögzíteni. Emellett a ténylegesen elvégzett munkákból mintákat, segédanyagokat készítettünk, amelyeket időközönként a szakmában jegyzett szakemberekkel is teszteltettünk.

A CD szerkezeti felépítését, a fejezeteket és belső tartalmat – a hosszú évek alatt kapott építő jellegű/kritikai észrevételekre is figyelemmel – az elmúlt hónapok folyamán ismét átdolgoztuk.

A kiadványunk ma már nem csak az értékbecslőknek és közvetítőknek ad hasznos információkat. A részletes tartalomjegyzékből láthatóan az ingatlanszakma egyéb résztvevői számára is tartalmaz a napi munkában használható – és ebben a formában másutt meg nem található – adatokat, ismereteket. Annak érdekében, hogy azoknak az igényeit is kielégítsük, akik az ingatlan szakma fejlődését figyelemmel szeretnék kísérni, egy különleges "Archívum"- ot készítettünk (2000-2015).


Sándor István
ingatlanszakértő, értékbecslő
(1946-2016)
Értékbecslő és igazságügyi szakértő barátaival és társaival úgy döntöttünk, hogy továbbvisszük az örökségét, és a jövőben is kiadjuk az évi frissítéseket.
             Tisztelettel, a (társ)szerzők nevében: Sándorné Gönczöl Irén ügyvezető

Ingatlan-Szakmai Adatbank és Vagyonértékelő Kft.
6000 Kecskemét, Klapka u. 8.
Adószám: 24910192-2-03      Cégjegyzék: 03-09-127617
Bankszámla: 11732002-20410535
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Március 15. u. 5. VI/144.
Telefon/fax:  +3676/323-156
Mobil:  +3630/628-1515
RENDELJE MEG ITT: ingatlan.kecskemet@t-online.hu


A rendszeresen frissített kiadványt korábban egy átlag értékbecslés árának kevesebb mint feléért (15 000 Ft) értékesítettük. Mivel szeretnénk, hogy a szakma aktív résztvevőinek nagyobb számához eljusson, most
10 000. Ft + ÁFA összegért kínáljuk az átszerkesztett CD-t!
Az ár a postaköltséget is magába foglalja, a fizetés előzetes egyeztetés után átutalással történik.

Részletes tartalomjegyzék
frissítve: 2018.05.16.
Innen letölthető a tartalomjegyzék pdf. formátumban!

01. AMIT AZ ÉRTÉKBECSLÉSRŐL TUDNI KELL
01 PM rendelet a hitelbiztosítéki érték meghatározásának módszertani elveiről 25/1997. (VIII. 1.)
02 Az ingatlanértékelés jogszabályi háttere
03 Az értékelés általános folyamata, értékbecslési módszerek
04 Az értékelési szakvélemény tartalmi és formai követelményei
05 EVS 2003-2009
06 EVS-2016-MAISZ
07 Az értékbecsléssel kapcsolatos fogalmak
08 Építmények, épületszerkezetek várható élettartama
09 Aranykorona, mint földmérték mutató
02. ÉRTÉKBECSLÉS MINTÁK
02.01 Föld, telek, iparterület
vissza
01 Kivett ipartelep
02 Külterületi földút értékbecslése vételhez
03 Beruházási terület
04 Utak értékelése önkormányzat részére
05 Erdőértékelés összehasonlító adatokkal
06 Egyszerűsített termőföld értékelés összehasonlító adatokkal
07 Gyümölcsösök értékelése
08 Telek fejlesztés
09 Kivett telephely
10 Több helyrajzi számon szereplő gyümölcsösök értékelése


02.02 Családi ház 01 Új családi ház
03 Több generációs családi ház hitelfelvételhez
03 Családi ház hozadékszámítással
04 Kertvárosi családi ház
05 Családi ház Gyámhatósági eljáráshoz
06 Családi ház értékelése eladáshoz


02.03 Lakások (tégal, panel) 01 Társasházi lakás garázzsal - fedezet értékelés
02 Felújított társasházi lakás pályázathoz
03 Panel lakás tetőtér ráépítéssel
04 Harminchét lakásos társasház értékelése (hozam-költség-piaci)

05 Társasházi lakás hozamszámítással

02.04 Iroda, üzlet, panzió 01 Iroda üzletházban hozamszámítással
02 Üzlethelyiség értékelése bankhitelhez
03 Lakásból kialakított iroda piaci összehasonlítással és hozamszámítással
04 Panzió és étterem, hozamszámítással és összehasonlító adatokkal


02.05 Wellness fürdő
01 Wellness fürdő értékelése eladáshoz

02.06 Üzem, telephely
01 Érték megállapítás alapok
02 Ásványvíz üzem kutakkal - hozamszámítással
03 Baromfitelep
04 Építőelem-gyártó üzem
05 Szerelő csarnok
06 Telephely-üzem
07 Nyomda értékelés hozamszámítással
08 Nyomda értékelés aktualizálása hozamszámítással
09 Ipartelep értékelés
10 Telephely raktárépülettel, piaci, hozam, vagyoni érték
11 Csarnok és iroda értékelés hozamszámítással, összehasonlító adatokkal

02.07 Mezőgazdasági létesítmények 01 Hűtőház értékbecslése
02 Takarmánykeverő üzem vagyonértékelése, technológiai leírással (eladáshoz)
03 Üvegház értékbecslése
04 Gyümölcsös hűtőházzal, tanyával
05 Terményszárító értékelése
06 Lovarda egyszerűsített értékbecslése

02.08 Speciális eljárások 01 Energetikai minőségtanúsítvány-minta
02 Az épülethatároló szerkezetek legmagasabb megengedett hőátbocsátása


03. JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK  (2018. januárban hatályos állapot)
03.01 Közvetítők, értékbecslők
vissza
01 Közvetítés értékelés jogi alapjai /1993. évi LXXVIII. törvény
02 Közvetítői értékbecslői követelmények /23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
03 Ingatlan-nyilvántartási Kormányrendelet /373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
04 A pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok
05 Pénzmosás elleni törvény /2007. évi CXXXVI. törvény
06 FVM rendelet - Takarnet /176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
07 KIM rendelet a szakértői díj előlegének összegéről /39/2012. (VIII. 27.)
08 Mintaszabályzat ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők részére

03.02 Ingatlan 01 Lakástörvény /1993. évi LXXVIII. törvény
02 Lakástörvény értelmező rendelkezései
03 Lakáscélú állami támogatás Korm. rendelet - 12/2001. (I. 31.)
04 Állami vagyonról szóló törvény /2007. évi CVI. törvény
05 FVM rendelet a telekalakításról 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
06 Jelzálog Törvény /1997. évi XXX. törvény
07 Törvény az ingatlan nyilvántartásról /1997. évi CXLI. törvény
08 FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról
09 Az ingó- és ingatlanértékesítés adózása /1995. évi CXVII. törvény
10 Elővásárlási jog /474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
11 Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2016.
12 Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
13 PM rendelet a hitelbiztosítéki érték meghatározásáról 25/1997. (VIII. 1.)
14 Ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő szolgáltatási díjak 1996. évi LXXXV.
15 Hagyatéki törvény 2010. évi XXXVIII.
16 Kisajátítási törvény 2007. évi CXXIII.
17 Nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény
18 CSOK új lakás építéséhez vásárlásához
19 CSOK használt lakás vásárlásához bővítéséhez


03.03 Építéssel összefüggő 01 Építési törvény 1997. évi LXXVIII.
02 Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
     456/2015. (XII. 29.)
03 OTÉK Kormányrendelet /253/1997. (XII. 20.)
04 OTÉK fogalom meghatározások /1. számú melléklet a rendelethez
05 Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
     312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet


03.04 Illeték 01 Illetéktörvény /1990. évi XCIII.
02 Az illeték törvény fogalmai
03 Visszterhes vagyonátruházási illeték
04 Illetékmértékek 2017.
05 Öröklési illeték 2017.
06 Ajándékozási illeték 2017.
07 A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2017.
08 Illeték visszatérítés, törlés

03.05 ÁFA 01 ÁFA törvény 2007. évi CXXVII.
02 Áfa változások 2016.
03 ÁFA törvény változásai 2017
04 Áfa változások 2017.
05 Áfa törvény változásai 2018. január 1-től
06 ÁFA változások 2018.

03.06 Társasház 01 Társasházi törvény 2003. évi CXXXIII.
02 Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2017.


03.07 Termőföld 01 Földtörvény 1994. évi LV.
02 A termőföld védelméről szóló törvény 2007. évi CXXIX.
03 A termőföld hitelbiztosíték módszertana /54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet
03 Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII.
04 Adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére
     vonatkozó szabályok /474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
05 A földminősítés részletes szabályai /105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet
06 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
     megszüntetésének szabályai /374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet


03.08 Agrár 01 A Magyar Agrár Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
02 Az agrárgazdasági szakértői tevékenység végzéséről
    1/2010. (I. 14.) FVM rendelet


03.09 Környezetvédelem 01 Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény
02 Környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2011. évi LXXXV.

03 Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII.

03.10 SZJA 01 SZJA törvény 1995. évi CXVII. törvény
02 SZJA változások 2016.
03 SZJA változások 2017.
04 SZJA változások 2018.

03.11 TESZOR01 Teszor 2015. tartalom
02 Teszor 2015. változáslista
03 Teszor 2008-2015 forditókulcs
04 SZJ-Teszor fordítókulcs

03.12 Önkormányzat01 Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX.
01 Kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
    273/2012. (IX. 28.)
03 Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól
03.13 Végrehajtás 01 Végrehajtási törvény 1994. évi LIII.

03.14 Egyéb
01 A geotermikus energia értékszámítás módjáról 54/2008. (III. 20.) Korm.r.
02 A telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól /57/2013. (II. 27.)        Korm.rendelet
03 Törvény az ügyvédekről 1998. évi XI.
04 Törvény az egyes közjegyzői nem peres eljárásokról 2008. évi XLV.

04. JOGI FIGYELŐ
vissza 01 Szabadulna a közös tulajdontól? Így lehet
02 Amit a CSOK-ról tudni kell
03 Öröklési jog az Új Ptk-ban
04 Változtak a családi otthonteremtési kedvezmény feltételei
05 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás okiratai
06 Lakásvásárlói kiskáté
07 Energetikai audit
08 A beépítésre szánt területek építési használatának felső határértékei
09 Hasznos alapterület számítása
10 A szolgalmi jogokról általánosan
11 Kártalanítási szabályok
12 Elővásárlási jog: mi van, ha nem adják meg?
13 Így változott 2016-tól az élettársak támogatása
14 Hogyan kell adózni az ingatlan eladás után 2016-ban
15 Így rendezhetik a tulajdonostársak az ingatlan használatát – 2017.
16 Ingatlan bérbeadás adózása 2017.
17 Hogyan kell adót fizetni az albérlet után, mutatunk minden tudnivalót-2017.
18 Van amikor nem jár vissza a kaució
19 Ingatlan illeték 2017.
20 Adótörvény változások 2017.
21 Adótörvény változások összefoglalása 2018.
22 Lakás és ingatlan vásárlási illeték 2018.
23 Legfontosabb adózást érintő változások 2018.
24 Beruházás bérelt ingatlanon: levonható-e az áfa?
25 Tizenöt év után másé lehet az ingatlanod-te tudtál a törvényről?

26 Változások az ingatlanjogban 2018. április
27 CSOK változások 2018.

05. TÉMÁK, ELEMZÉSEK
vissza 01 A CSOK hatása a termelők várakozásaira - 2016 - GKI
02 Megtorpantak a lakásárak - 2016 - július
03 Drágultak a lakások az egész EU-ban, de nálunk még annál is jobban - 2016
04 Lakásépítések, építési engedélyek - 2016. július - KSH
05 Megállt az új lakások árának emelkedése - 2016. augusztus
07 Lassított az ingatlanpiaci expressz, de robog tovább - GKI -2016.08.09.
08 Lakáspiaci-jelentés-2016-október_MNB
09 Egekben a lakásárak - 2017-01-20.
10 A lakáspiacon továbbra is Budapest mutatja az irányt,
    az üzleti ingatlanpiacon felzárkózik a vidék - GKI
11 Tizenkilenc éves csúcspontján a GKI építőipari konjunktúraindexe 2017.03.27.
12 GKI ingatlanpiaci index-2017.
13 A lakáspiaci kilátások romlása húzta le az ingatlanindexeket 2017. április
14 Tulajdoni lap ára és lekérése online 2017.
15 Lakáspiaci-jelentés 2017. május – MNB
16 Túl a csúcson az ingatlanpiaci kilátások 2017. július –GKI
17 Így hat a CSOK a lakáspiacra 2017. október
18 Lakossági lakáshitelezés 2017. I. félév – KSH
19 Lakásépítés, építési engedélyek 2017. I. félév – KSH
20 Stabil kilátások és ketyegő árbomba az ingatlanpiacon – GKI
21 Ha földed van aranybányád van
22 Így szálltak el az ingatlanárak 2010 óta
23 Árszakadék várható 2018-ban az ingatlanpiacon
24 Mit hozhat 2018 az ingatlanpiacon

25 Fővárosi és magyarországi ingatlanpiaci indexeinek értéke 2018. január-GKI
26 Hol van már a tavalyi CSOK - GKI elemzés 2017. február
27 Mely településtípusokat érintette erőteljesen a lakásárak növekedése-GKI
28 Hol vegyek ma új lakást Budapesten? Kerületenként mutatjuk az árakat
29 Elárulták a szakértők melyik a legjobb ingatlanbefektetés-2018. április

30 Itt a vége? Meghökkentő számok a lakásárakról
06. PIACI ÁRAK
vissza 01 Lakóingatlan értéktérkép 2016/1 - OTP
02 Termőföld értéktérkép- OTP - 2016
03 Lakáspiaci árak lakásárindex 2016. I. negyedév - KSH
04 Lakásárindex 2016. I. negyedév - FHB 2016. szeptember
05 Lakáspiaci árindex 2012-2016 - KSH
06 Lakáspiaci árak 2016. II. negyedév-KSH
07 Lakáspiaci árak 2016. III. negyedév-KSH
08 Lakóingatlan értéktérkép 2016/2 – OTP
09 Budapesti lakás-átlagárak kerületi bontásban 2017. március
10 Lakáspiaci árak 2016. IV negyedév-KSH (2017. május)
11 Termőföld értéktérkép - OTP-2017.
12 Lakóingatlan értéktérkép 2017/1 – OTP
13 FHB Lakásárindex 2017/1
14 Lakáspiaci árak 2017. II negyedév-KSH/2017. október
15 Ezek a főváros legdrágább utcái 2017. november
16 FHB Lakásárindex 2017. II. negyedév 2017. december
17 Lakóingatlan értéktérkép - OTP 2017. december

18 FHB Lakásárindex - 2017. III. negyedév
07. ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK 2016-18


01 Fajlagos nettó építési költségek néhány épülettípusra – 2016.
02 Házépítés költségei 2017-2018

07.01 Szolgáltatási díjtáblázatok 01 Mérnöki díjszabás-óradíjak
02 Szolgáltatások díjszámítási táblázatai
03 Óradíjas tervezési szolgáltatások 2017.
04 Mérnöki díjszabás 2017-18.

08. IRATMINTÁK
08.01 Iratminták
vissza
01 Adó- és érték bizonyítvány
02 Adó- és érték bizonyítvány igénylő lap
03 Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
04 Házépítési engedély minta
05 Társasház alapító okirat
06Társasház házirend - minta
07 Követelés engedményezése
08 Földhasználati jog átengedése
09 Ingatlan törzs-adatlap
10 Önéletrajz minta - 1.
11 Önéletrajz minta - 2.
12 Borszőlő kivágási engedély iránti kérelem

08.02 Bianco iratok, űrlapok 01 Megtekintési nyilatkozat
02 Egyszeri megtekintési nyilatkozat
03 Értékbecslési felvétel adatlap
04 Értékelés ellenőrzőlap
05 Rövid becslési lap
06 Értékesítési ajánlati lap
07 Állapotfelmérő adatlap
08 Helyszíni adatrögzítő lap
09 Ingatlan értékesítéshez űrlap
10 Ügykezelői megbízás minta

08.03 Adásvételi szerződés 01 Haszonélvezeti jog alapítással
02 Opciós szerződés
03 Épülő ingatlanra
04 Előszerződés
05 Haszonélvezettel terhelt
06 Árverési
07 Cég és ingatlan
08 Terhelt ingatlan
09 Kiskorú és haszonélvező vevőkkel
10 Irodaház
11 Közvetítő vevővel
12 Adásvételi foglalóval
13 Új építésű társasházi lakás, tulajdonjog fenntartással
14 Visszavásárlási jog kikötése
15 Elővásárlási jogról való lemondás
16 Csereszerződés értékkülönbözettel
17 Adásvételi szerződés tulajdonjog fenntartással

08.04 Bérleti szerződés
01 Szerződés kaucióval
02 Családi ház
03 Lakásbérleti szerződés
04 Önálló iroda
05 Irodaházban
06 Üzlet
07 Nem lakás célú helyiség
08 Vállalkozási célra
09 Bérleti szerződés (vállalkozás)

08.05 Megbízási szerződések 01 Megbízási szerződés minta
02 Megbízási szerződés minta 2.
03 Nem kizárólagos eladásra, bérbeadásra
04 Megbízás bérbeadásra
05 Megbízás bérbeadásra 2.
06 Megbízási eladásra (sablon)
07 Felkutatási megbízás
08 Megbízási keretszerződés
09 Általános megbízási szerződési feltételek
10 Közvetítői megbízási minta
11 Megbízás közvetítésre, bérbeadásra
12 Megbízási szerződés felmondása
13 Kizárólagos megbízási szerződés
14 Értékbecslési megbízás

08.06 Egyéb szerződések 01 Vállalkozói szerződés
02 Vételi jogot biztosító szerződés
03 Ingatlan birtokbaadása
04 Szívességi lakáshasználat
05 Társasházi SZMSZ
06 Építési szerződés
07 Opciós szerződés
08 Építőközösség alakítása
09 Termőföld használati jogának ingyenes átengedése
09. INGATLAN ÜGYEK A SAJTÓBAN
vissza 01 Lakásépítés: Futószalagon adják ki az engedélyeket-2017. január
02 Tovább hízhat a lakáshitelpiac-2017.01.09
03 Jégakkut csinál a falból az új magyar vakolat
04 Nagyon pörög az ipari ingatlanbérlés_2017_01_18
05 Energetikai korszerűsítés - 200 milliárdra pályázhatnak lakóépületek
06 Több százezer család menekülhet meg az EU-s kazánrendelettől
07 Évtizedes rekord a magyar ingatlanpiacon 2017.01.30
08 Van igény az új építésű otthonokra, de valami mégsem stimmel
09 Már keresni kell az üres irodahelyiséget
10 Vérszemet kaptak az eladók 2017. február
11 Eltörlik az építési engedélyt a magánházaknál
12 Öreg házban élsz? Így kaphatsz 10 milliót a felújításra
13 Új korszak jön a budapesti lakáspiacon 2017.03.24.
14 Márciusra felélénkült az ingatlanpiac
15 A lakáskiadás buktatói
16 Szakadék az ingatlanhirdetések és a valós árak között
17 Így építs házat a CSOK 10 plusz 10 millió forint igénybevételével
18 Az olcsót keresik a vevők_lassabban drágulnak a lakások
19 Miért veszünk rossz lakást
20 Indul az albérleti roham a drágulás már érezhető 2017.07.
21 Hét dolog, amivel érdemes tisztában lennünk, mielőtt kiadnánk a lakásunkat
22 Augusztusi lakásroham: továbbra is sok az albérletes rémtörténet
23 Képtelenség, ami az ingatlanpiacon történik: egyre szemtelenebbek az árak
24 Száz négyzetméteres álomházak 1 millió forintból 2017. november
25 Hozzányúlnak a lakásvásárlás illetékkedvezményéhez
26 Családi házad van? Pályázat nélkül osztják korszerűsítésre az ingyen pénzt
27 Áttörés várható jövőre az ingatlanpiacon. 2017. december
28 Ez a huszonnegyedik óra a magyar ingatlanpiacon. 2017 december
29 A lakáspiaci fellendülés színe és visszája
30 Családi ház építés négyzetméter ár 2017-ben

31 Félelmetes árak az ingatlanpiacon-hogy fog bárki lakást venni Budapesten 2018
32 Lakást vásárolna-Pénzt kérhet rá a munkahelyétől 2018. január
33 Ki az az elvetemült, aki ebben a helyzetben lakást akar venni?
34 Hol érdemes lakást venni Budapesten, bérbeadási céllal?
35 Forradalom az ingatlanpiacon-milliárdokat lehet spórolni a
    legújabb technológiával. 2018. március

10. LEÍRÁSOK, FOGALMAK
vissza 01 Ingatlanszakmai fogalmak magyarázata
02 Az ingatlan fogalma
03 Földdel kapcsolatos definíciók
04 Lakással kapcsolatos fogalmak
05 Termőföld értékelés fogalmai
06 Vályog, mint építőanyag
07 Építőmesteri kisszótár
11. JEGYZÉKEK 


01 Építményjegyzék
02 Épitményjegyzék fordítókulcs
03 FÖLDHIVATALOK JEGYZÉKE
04 NÉBIH jegyzék
05 Önálló Vállalkozói Tevékenységi Jegyzék 2015.
06 Kormányhivatalok jegyzéke
07 Magyarországi járási hivatalok elérhetőségei
08 Budapesti járási hivatalok elérhetőségei
09 Magyarország Járási térképe
10 Járás térkép megyékre bontva
11 TESZOR jegyzék 2015.
12. PUBLIKÁCIÓK, TANULMÁNYOK
vissza 01 A legfontosabb és legújabb nemzetközi értékelési szabványok
02 Igazságügyi szakértői tevékenységnek megfelelőségi kérdések
03 Energetikai szabályozás

04 Mezőgazdasági utak értékelése
05 Műemléki ingatlanok értékelése
13. Egyéb
vissza 01 Műfüves sportpálya műszaki tartalma és ára 2014.
    01.01. Építendő-pályák-árainak-és-opcionális-tételeinek-ismertetése
    01.02. Műszaki-leírás-22x42-m-műfüves-futballpályához
    01.03. Műszaki-leírás-44x64-méteres-műfüves-félpályához
02 Jogi  és ingatlan angol szótár


HOGY IS VOLT?

ARCHIVUM 2000-2015
Értékbecslések
01.Családi ház 
vissza
01 Családi ház cukrászdával
02 Családi ház egyszerűsített becslése eladáshoz
03 Családi ház üzlettel, műhellyel
04 Ház és gazdasági épület
05 Házrész
06 Építés alatt lévő családi ház 1999
07 Gyámügyi eljáráshoz
08 Családi ház részköltségek elemei 2008
09 Magánnyomozó iroda részére
10 Önkormányzati
11 Családi ház
12 Szolgálati lakás orvosi rendelővel
13 Kisvárosi ház becslése
14 Belvárosi családi ház
15 Sorház minta
16 Házértékelés összehasonlító adatokkal
17 Ikerház összehasonlító adatokkal
18 Családi ház hozamszámítással
19 Szakdolgozat minta
20 Elbontandó családi ház
21 Vidéki családi ház tulajdonközösség megszüntetéséhez

02. Társasházi lakás 01 Távfűtött lakás
02 Hagyományos társasház
03 Panel társasház
04 Önkormányzati lakás
05 Értékelő adatok táblázatai
06 Minta szakdolgozathoz
07 Hitelbiztosítéki minta

03. Tanya, üdülő 01 Kis tanya
02 Tanya szőlővel
03 Lovas-tanya
04 Hotel-üdülő
05 Üdülőház
06 Vadászház
07 Külterületi lakóingatlan
08 Lakótanya
09 Tanya szántóval szőlővel

04. Földterület, telek
01 Telek
02 Ipari telek maradványértékkel
03 Agyagbánya
04 Fejleszthető termőföld értékelése
05 Iparterület
06 Termőföld értékelése (szakdolgozat)
07 Szőlő értékelés
08 Fejlesztési terület
09 Termőföld értékelés NFA
10 Telek értékcsökkenés
11 Fejlesztési terület értékelése
12 Fejlesztési terület, volt bútorgyár
13 Erdőértékelés minta
14 Gyümölcsös értékelés összehasonlító adatokkal

05 Üzem, telephely 01 Bőrüzem
02 Csarnok-adat
03 Festéküzem
04 Építőipari vállalat
05 Hozadékelvű értékszámítás üzem
06 Ipari telek értékelés
07 Nehézipari üzem

08 Raktárcsarnok minta
09 Ásványvíz üzem kutakkal/hozamszámítással

06 Benzinkút 01 Benzinkút
02 Töltőállomás
03 Tsz kút
04 Üzemanyag telep

07. Mezőgazdasági létesítmények  01 Kertészet
02 Marhatelep
03 TSZ major
04 Gabonatároló

05 Külterületi sertéstelep hitelfedezet
06 Baromfitelep

08.  Vállalkozás 01 Savanyító üzem
02 Szörpüzem
03 Kozmetika
04 Autószalon
05 Utazási iroda és telep
06 Baromfi feldolgozó üzem
07 Hévízkútra épülő vállalkozás
08 Vidéki varroda
09 Patika
10 Kereskedelmi ingatlan bankhitelhez

09.  Iroda, üzlethelyiség 01 Irodaház
02 Bevásárlóközpont
03 Élelmiszer áruház
04 Kis ABC üzlet
05 Diszkontáruház
06 Kocsma és büfé
07 Étterem
08 Büfé egyszerűsített értékbecslése

10.  Garázs 01 Gépkocsi-tároló
02 Panelgarázs
03 Panel társasházi garázs

11.  Szakértői eljárások 01 Családi ház szakértése
02 Vendéglátó bérlemény
03 Vízkár (totál kár) számítása
04 Lakás piaci értéke
05 Minta hibás teljesítési perhez
06 Bányatelep igazságügyi szakértés
07 Kisajátítás utáni szakértői vélemény
08 Vagyonközösség megszüntetése
09 Ásványvíz üzem érték megállapítás

Ingatlan árak
vissza
01 Mire számíthatunk az ingatlanpiacon 2006.
02 Lefelé tartanak a budapesti ingatlanárak 2006.
03 A legdrágább és legolcsóbb lista 2007.
04 Budapesti piac 2008.
05 Ingatlanpiac 2008.03.
06 Családi ház részköltségek elemei 2008.
07 Mennyi egy négyzetméter vidéki városokban 2008.
08 Országos árak összehasonlításhoz 2009.
09 Országos árveréses földek 2009.
10 Megmozdult a földpiac Magyarországon 2010.
11 Ingatlanárak a legnagyobb mértékben a Balaton parton estek
12 Mekkora volt a lakásár-esés az elmúlt években
13 Nem tört meg a földár áremelkedés
14 Ingatlanárak megyékre bontva 2010.
15 Mélyrepülésben az ingatlanárak 2010.
16 Ingatlan értéktérkép 2011. OTP
17 Termőföld értéktérkép 2011. OTP
18 Lakásár index 2011. FHB
19 Lakóingatlan értéktérkép 2012/1 - OTP
20 Termőföld értéktérkép 2012. OTP
21 Lakóingatlan értéktérkép 2012/2 - OTP
22 Árak az Avastól Lágymányosig 2012
23 Termőföldindex 2012. FHB
24 Lakáspiaci árindex 2012. IV. negyedév -KSH
25 Lakóingatlan értéktérkép 2013/1 - OTP
26 Lakásárindex 2013. I–II negyedév - KSH
27 Termőföld értéktérkép 2013. - OTP
28 Lakásárindex fókusz – Első Lakásukat Vásárlók - FHB-2013.
29 Lakóingatlan és telek értéktérkép 2013/2 - OTP
30 Termőföldindex 2013 - FHB
31 A lakáspiaci árak 20 százalékkal csökkentek
32 Jelentős árkülönbségek a fővárosi ingatlanárakban
33 Lakásárindex 2013 - KSH
34 Termőföld értéktérkép 2014-OTP
35 Lakóingatlan értéktérkép 2014-OTP
36 Lakásárindex 2014. II. negyedév-FHB
37 Termőföldindex 2014-FHB
38 Lakáspiaci árak 2014.I.negyedév-KSH
39 Lakáspiaci árak 2014. III. negyedév-KSH
40 Lakásárindex 2014.III. negyedév-FHB
41 Mezőgazdasági termőföld árak 2014.11.04.-KSH
42 Lakáspiaci árak 2014. IV. negyedév-KSH
43 Lakásárindex 2014. IV. negyedév-FHB
44 Lakáspiaci árindex 2011-2015 KSH/2016 január
45 Lakásárindex 2015. III. negyedév. FHB/ 2016 február
46 Lakásárindex 2015. IV. negyedév FHB/2016. május

Ingatlanügyek a sajtóban
01 Közvetítőknél ritka a fix bér
02 Tippek irodabérléshez
03 Fészekrakó, amit tudni érdemes
04 Fészekrakó bírálatok
05 Lakásmaffia
06 A használt lakás minősége
07 Kockázatos az ingatlan befektetés
08 Luxusadó
09 Vigyázzunk a Balatonra
10 Aki lakik fizet 1
11 Aki lakik fizet 2
12 Trükkös lakáseladási taktikák
13 Indul a lavina az ingatlanpiacon
14 Fűtse elefántfűvel családi házát
15 Lakás járadékérték
16 Hitellel terhelt lakás
17 Mennyit fogyaszt a házad
18 Ingatlan birtokbavétele
19 Ingatlanpiac élénkülés 2005.
20 Enyhe lakás drágulás
21 Mikor adjuk el a lakást
22 Jövedelemadó szabályok 2008.
23 Ingatlanügynökök kulisszatitkai
24 Legyűrés vagy összefogás
25 Hogyan ne adjunk el
26 Közös lónak
27 Felfalják a kis irodákat a nagy közvetítők
28 Lakásért anyagi jólét
29 A tulajdon fogságában a lakáspiac
30 Lakásvásárlás és a banánhéj
31 Mennyit alkudhatunk le a használt lakás árából
32 Tuti hazai befektetés a föld
33 Aláírt ítélet a bank mindent visz
34 Nem egyhangú a panelpiac
35 Reálértéken az új lakások ára
36 Cikkek energiapasszus ürügyén
37 Fizet az ingatlanközvetítő
38 Hitellel vásárlás új feltétele 2008.
39 Miért hirdetik ötféle áron
40 Kell e a közvetítő
41 Balatoni ingatlanpiac
42 Hitelek a banki zavarok idején
43 Befagyhat a lakáspiac
44 Lakáspiaci dráma Magyarországon
45 Zuhanás a lakáspiacon
46 A válság hatása az ingatlanpiacra
47 Kevesebb új lakás épül
48 Puha lakás zöld kártya szabályok
49 Száguldanak a hitelterhek
50 Összetört a hazai lakáspiac ékköve
51 Ellenőrzik az ingatlan-nyilvántartást
52 Nem tudom kitenni az albérlőmet
53 Készülj a recesszióra
54 Várható piaci trendek 2008.
55 Ünneprontó kilátások
56 Hihetetlen akciók
57 Érvek a lakásvásárlás mellett és ellene
58 Kecskemétre jön a Mercedes
59 Az elcsalt félszocpol
60 Visszavett lakások eladására készülnek
61 Tartsa sakkban az ingatlanost
62 Mégsem rezeltek be a befektetők
63 Földárról publikációk
64 Mezőgazdasági események
65 Termőföld alapú hitelezés
66 Daimler-Verbau
67 Minimálbéresek búcsúzhatnak a lakáshiteltől
68 Álőstermelők teszik tönkre a kertészeket
69 Szocpol és bérlakásprogram
70 Mercedes telek története
71 Bács-Kiskun jövedelmező földpiaca
72 Még zárva maradhat a földpiac
73 Ingatlanbefektetési tippek 2009.
74 Lakáshitelek sortűz után
75 Hogyan éljék túl az ingatlanközvetítők a válságot 2009.
76 Hogyan próbálják átverni az ingatlanközvetítőt
77 Maradhat a földvásárlási stop
78 Szenvednek a lakásvásárlók
79 Ha nem megy a lakáseladás
80 Zuhannak a lakásárak a végtörlesztés miatt 2011.
81 Elindultak a kombinált mikrohitel konstrukciók 2012.
82 Szuper olcsó panelek Magyarországon 2012.02.
83 Ennyit spórolhatsz a szocpollal 2012.03.
84 Ennyibe kerül egy családi ház közel a fővároshoz 2012.
85 Mennyiből újítható fel egy parasztház 2012.
86 Milliókat kaphatnának a családok lakásra, még sincs érdeklődés
87 Vigyázni kell a panellakások kiadásával 2012.
88 Meglepő lakásár-fordulat 2012. május
89 Elképesztő árkülönbségek a lakáspiacon 2012.06.
90 Ingyen felújítják a társasházakat 2012.
91 Venni vagy építeni 2012.
92 Újabb történelmi mélyponton a lakásárak 2012.
93 Filléres panelek Pesten 2012.
94 Telket venne? Itt az új sláger 2012.
95 Panelsztori, tömbösített élet
96 Penésszel él az ember
97 Sokat tisztult a hazai ingatlanszakma
98 Nyomozómunka is kell a területek kiméréséhez
99 Fellendülhet a hazai földpiac forgalma az elkövetkező két évben (2012.)
100 Családi házasok spóroljanak
101 A termőföld mint befektetés
102 Termőföldet venne? Ilyen árakra számíthat_2013
103 Hatalmas bukás a telekpiaci befektetés
104 Hamarosan már csak ilyen házat építhetünk
105 Van lakása? így bukik Ön is százezreket, milliókat -2013
106 Tovább estek az ingatlanárak -2013
107 Mi várható 2014-ben az ingatlanpiacon
108 Ez az év is a vevőké a lakáspiacon 2014.
109 Figyelem! Változott az illetéktörvény-2014.
110 Forradalmi változások jönnek a lakásvásárlásban 2014. március 15-én
111 Az ingatlan értékbecslő megóvhat minket a rossz döntéstől
112 Meglódult a lakáshitel piac
113 Biztos abban, hogy az öné a saját lakása
114 Ezért éri meg nagyon a lakásvétel
115 Újra menő az agglomeráció 2014. szeptember
116 Már emelkednek az ingatlanárak 2014. október
117 Kevés a külföldi vesz lakást nálunk 2014. november
118 Rég volt ilyen jó év az ingatlanpiacon 2014. december
119 Eltűntek a fiatalok az ingatlanpiacról 2015 február
120 Éledező ingatlanpiac 2015 március
121 Még az ingatlanosokat is meglepte az árrobbanás 2015. április
122Több évig tarthat a drágulás 2015. április
123 Budapesten beindulhatnak az építkezések 2015. május
124 Nagyot drágult a magyar termőföld 2015. június
125 Ingatlanközvetítők kíméljetek
126 Tényleg felrobbantak a lakásárak Magyarországon? 2015. augusztus
128 Olcsóbbak lesznek e a lakások?
129 A válság óta nem volt ilyen az ingatlanpiacon 2016.
130 Milliókkal lehetnek olcsóbbak a lakások
131 Ezek lesznek a CSOK slágervárosai 2016.
132 Új lakásokért adnák el a régieket
133 Kipukkad az albérletlufi4 Kifulladóban a horrorárak
134 Itt a 30 milliós CSOK! Erre nem is gondoltál
135 Két dolog, ami miatt nem kapsz CSOK-os hitelt
136 Mire figyeljünk ha ingatlanközvetítővel szerződünk
137 Szinte mindenütt drágulnak a lakások 2016.07.09.
138 Fordulópont az ingatlanpiacon 2016. augusztus
139 Trükkös csalások az albérletpiacon 2016. szeptember
140 Fordulat az ingatlanpiacon 2016. november
141 Óriási robbanás jöhet a lakáspiacon 2016.november
Jogi témák
vissza
01 Hitelkonstrukciók THM
02 Fészekrakó program
03 Ingatlanvásárlási támogatás
04 Ingatlan bérbeadás áfával
05 Otthon Európában
06 Adók és adóügyek
07 Támogatott lakáshitelek
08 Illetékkedvezmény mindenkinek
09 SzJA lakáseladás után
10 Kamattámogatás értelmezés 2007.
11 Adózási és illetékproblémák lakáseladás után
12 Változott a lakáscélú állami támogatottak köre
13 Szocpolos ismeretek
14 SZJA lakáseladás után 2007.
15 SZJA lakáseladás után 2008.
16 Példák ingatlan SZJA ügyekben
17 Ingatlan és az adózás
18 Változások a lakásszerzési kedvezményben
19 Több illetéket kell fizetni
20 Tilalmi banklista
21 Haszonélvezet ajándékozási illetéke
22 Ingatlan átruházás adózása
23 Lakástulajdon vagyonátruházási illetéke
24 Ingatlan ÁFA ügyek
25 Mentességek az öröklési illetéknél
26 Állami lakástámogatások 2009
27 Mennyi a hitel márciustól
28 Szocpol magyarázata
29 Ingatlan zöldkártya
30 Energetikai auditálás
31 Törvény szabályozza a céges honlapok tartalmát
32 Fogyasztóvédelem az ingatlanpiacon
33 Lakáscsere jelzálog mellett
34 TEAOR 2008
35 Ingatlanos adójogszabályok 2009
36 Lebuktatják a tulajdoni lappal ügyeskedőket
37 Előzetes bizonyítást végezhetnek a közjegyzők
38 Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2009
39 Amit földügyekben tudni kell
40 Szerzői jogokról
41 Szakképesítésről állásfoglalás
42 Telekalakítás szabályai
43 Új szakmakódok
44 Végrehajtási törvény módosítása 2010
45 Adóváltozások 2011 január 1-től
46 Szolgáltatások jegyzéke 2012.
47 Hagyatéki eljárás megindítása
48 Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai
49 TEÁOR számok - 2013
50 TEÁOR 2013 - részletes
51 TEÁOR 2013_módszertani útmutató
52 Ingatlan eladás után fizetendő adó - 2013.
53 Az illetékjogszabályok fontosabb változásai 2013.
54 Amit a földvédelemről tudni kell
55 Az állami vagyon elidegenítésének szabályai
56 Földhivatal Online mindenkinek
57 TakarNet szolgáltatási díjak
58 A foglaló és következményei
59 A földhivatali eljárás szabályai
60 Ingatlanlízing
61 Ráépítéssel való tulajdonszerzés
62 Kiskorúak vagyoni érdekvédelme
63 A haszonélvezet
64 Módosultak az ügyvédi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok 2014
65 Mit kell tudni a társasházi szervezeti-működési szabályzatról
66 Változik a családi otthonkedvezmény 2015 július elsejétől
67 Adóváltozások 2015
68 Hogyan adózzunk ingatlaneladás után 2015
69 Változnak a szabályok, így kell lakást építeni 2015. október
70 Ingatlan bérbeadásának szabályai 2015.
71 Új rendelet mely lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását
72 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
73 Jelentősen változtak az özvegyi jog szabályai
74 A csődeljárás definíciói
75 A házastársak közös tulajdonszerzése
76 Ingatlan illeték 2016
77 Adóváltozások 2016

Jogaszbályok, rendeletek
vissza
01 Ingatlan bérbeadásának szabályai
02 OTÉK 253 1977
03 MT rendelet a lakástámogatásról
04 Lakáscélú állami támogatás
05 Ingatlanok adóváltozásai 2008.
06 Ingatlan vagyoni értékű jog átruházása 2008.
07 Változott a támogatottak köre
08 Adótörvény változások 2008.
09 SZJA módosítás kivonat
10 SZJA lakáseladás után 2008.
11 Új ingatlanos adószabályok
12 évközi adótörvény változások
13 Vagyonadó 2009.LXXVIII
14 Ingatlan bérbeadás áfa szabályai
15 Állami lakástámogatások 2009.
16 Illetékfizetés rejtett költségei
17 Állami vagyonról szóló 2007 évi CVI tv
18 Illetéktörvény változások 2009.
19 Földtörvény módosítás 2009.
20 Szigorúbb lett a telekalakítás 2010.
21 SZJA egyéni vállalkozó ingatlan bérbeadás 2010.
22 Ingatlan bérbeadásának szabályai 2010.
23 Ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díjak 2010.
24 Illetéktörvény változások 2010.
25 Módosított ÁFA-törvény 2010.
26 Földtörvény módosítás 2010.
27 Így módosultak az ingatlan-bérbeadás szabályai 2011.
28 Bérbeadásból származó jövedelem adózása 2011.

Költségvetések, projektek
01 Gyorsház költségvetés
02 Lakópark üzleti terve
03 Ifjúsági szálló
04 Miniszálló projekt
05 Irodaház közösségi épület
06 Üvegházi öntöző berendezés
07 Társasház árazott kvt

Műszaki leírások, elemzések
01 Rétegrendek
02 Családi ház műszaki leírása
03 Kis társasház műszaki tartalma
04 Lakás műszaki tartalma
05 Több lakásos társasház adatok
06 Lakóház elemzés ürügyén
07 Új ház műszaki tartalma
08 Hasznosítási tanulmány telephelyről
09 Városi társasház műszaki elemzése
10 Új házak műszaki elemzése

Témák, elemzések
01 Termőföld értékének alakulása 1998.
02 Telekpiaci körkép 2004.
03 Befektetési tanácsok 2006.
04 Kell a panel 2006.
05 Szállodaválasztás mesterfokon 2007.
06 Hiába jó minőségű a magyar föld 2007.
07 Vásároljon termőföldet 2007.
08 Körbetartozás 2007.
09 Nem mindig olcsó a sürgősen eladó 2007.
10 Milyen lakást érdemes venni 2008.
11 Kevesebb új lakás épül 2008.
12 A hiteltanácsadó tippjei 2008.
13 Ingatlantörténelem 2008.
14 Ingatlanpiac építőipari beruházások 2008.
15 Száguldó házépítési költségek 2008.
16 Földcsere szigorítások 2008
17 A tanya jogi fogalmának elemzése
18 Építőipari Költségbecslés 2008
19 Hogyan vásároljunk lakást? A közvetítő tanácsai 2008
20 Hogyan vásároljunk lakást? A statikus válaszol 2008
21 Lassult az ingatlanok hozamesése Európában 2010
22 Bíztató jelek az ipari ingatlanpiacon 2010
23 Használd ki a napot
24 Magyarországi telekárak 1999-2011
25 Életveszélyes családi házak
26 GKI-előrejelzés 2011-re
27 A kilátás joga
28 Hogyan alkudjunk lakásra
29 Kontroll alatt az ingatlan árverések
30 Új lakások leggyakoribb hibái
31 Veszedelmes ingatlanhibák
32 Hogyan hoz vevőt az internet
33 Amit földügyekben tudni kell
34 Minden második magyar családi ház életveszélyes
35 Otthonunk energia ügyei
36 Hőszivattyús rendszerek
37 Épületek élettartama
38 GKI-2011ben gyorsul a növekedés
39 GKI előrejelzése 2011.március
40 Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai 2011.április
41 Magyarországi telekárak 1999-2011.
42 Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai 2011. július
43  Kevesebb lakás épült 2011 III. negyedév
44 GKI előrejelzése 2011-2012.
45 Továbbra sem talál magára az ingatlanpiac 2012.01
46 Enyhe javulás a lakáspiacon 2012. április
47 Meglepő lakásár fordulat 2012.04
48 Elmozdult a mélypontról a lakásvásárlási szándék 2012.07
49 A GKI Gazdaságkutató Zrt. előrejelzése 2012.07.25
50 Ingatlanpiac kivárnak a kkv-k 2012.07.26
51 Nyílik az olló Budapesten 2012.08.29
52 A magyarországi üzleti ingatlanszektor kilátásai 2013-ig
53 Az ingatlanpiac helyzete 2012. november
54 Elveszett illúziók az ingatlanpiacon 2012.
55 Mennyire megbízhatók a GKI makrogazdasági előrejelzései?
56 Közvetítés értékbecslés kapcsolata
57 Haszonbérlet, lépésről lépésre
58 Enyhén javuló lakás- drasztikusan romló iroda- és üzlethelyiség-piaci kilátások
59 Üzleti ingatlanszektor kilátásai 2013.
60 Így buktak rengeteget a lakástulajdonosok KSH-2013.
61 Lakáspiaci csaták - nemzetközi elemzés 2013.
62 Harminchét százalékkal kevesebb lakás épült KSH-2013.
63 GKI elemzés Ingatlanpiaci kilátások 2013. október
64 GKI előrejelzés 2014-re
65 Mire figyeljünk az adásvételi szerződéseknél
66 Segédlet az építési e-naplóhoz
67 Merre az előre az ingatlanpiacon GKI-2014
69 Jelentősen javuló kilátások az ingatlanpiacon - GKI 2014. április
70 Lakossági lakáshitelezés 2014-KSH
71 Lassú élénkülés a lakásszektorban - KSH 2014. első félév
72 Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai GKI-2014. október
73 Kicsattanó optimizmus a lakások és irodák piacán - GKI 2014. november
74 GKI előrejelzése 2014-2015
75 GKI előrejelzése 2015-re
76 Totális csőd is lehet a CSOK, erre kell figyelni
77 Mit hozhat az áfacsökkentés a lakáspiacra
78 GKI előrejelzés 2014.03
79 Magyar világszenzáció az üvegbeton
80 Passzívház
81 A Nagy Penészkönyv
82 Csökkent az építőipari termelés volumene KSH/2015
83 Beindult a magyar lakáspiac 2015. január
84 GKI - Tovább szárnyal a lakás és az irodapiaci index 2015. április
85 Lakásépítések építési engedélyek 2015. I. negyedév-KSH
86 Natura 2000_Általános tudnivalók
87 GKI prognózis 2015.08.30
88 GKI előrejelzése 2015-2016-ra
89 Földhasznosítási tudástár
90 Lakossági lakáshitelezés, 2015. I. félév
91 GKI – Fennmaradt, de nem erősödött az ingatlanpiaci derűlátás
92 Lakásépítés, lakáspiac 2015. I-III. negyedév - KSH
93 Mi lesz az ingatlanárakkal? Megjött az új GKI elemzés 2015. november
94 Építőipari gyorstájékoztató 2015. december - KSH
95 Mi lesz a lakáspiaccal 2016-ban
96 A lakáspolitikai intézkedések lehetséges hatásai GKI – 2016.01.18
97 Szocpol és CSOK egyszerre? Miért is ne
98 Az ország harmadán csökkentek az ingatlanárak 2016. 01
99 Kilencéves csúcson az ingatlanindex. 2016 januári GKI felmérés
100 Nagy horderejű változások a CSOK-ban
101 Lakásépítések, építési engedélyek. 2016 május

Publikációk, tanulmányok
01 Autószerelő műhely környezeti hatásainak felmérése
02 A termőföld minősítése és értékelési módszereinek jogi szabályozása
03 Az erdővagyon számbavételének helyzete
04 A termőföld, mint hitelbiztosítéki érték
05 A termőföldpiac változása az EU tagság óta
06 A földértékelés jelenlegi helyzete - 2010.
Vissza